Professional

Månadspris: 2 850 kr (exklusive moms)

Professional paketet riktar sig till dig som behöver djupare insikt om marknadstrenderna och vad som driver försäljning i byggmaterialhandeln. Som prenumerant kan du följa byggmaterialhandelns försäljningsutveckling i riket och uppdelad på regioner varje månad. På kvartalsbasis får du även marknadsdata för hur försäljningen utvecklas uppdelad på huvudgrupper (cirka 25 stycken). Den månatliga statistiken baseras på tio stora branschaktörer med en samlad försäljning om cirka 44 miljarder kronor årligen. Den kvartalsbaserade statistiken baseras på en samlad försäljning om 20 miljarder kronor årligen. Rapporten levereras löpande varje månad till din e-postadress. Som prenumerant erhåller du 12 månadsrapporter omfattande:

  • Byggmaterialhandelns månatliga försäljningsutveckling i riket totalt samt avseende jämförbara butiksenheter.
  • Byggmaterialhandelns månatliga försäljningsutveckling uppdelad på fem regioner (Norra Sverige, mellersta Sverige, västra Sverige, södra Sverige och Stockholmsregionen).
  • Byggmaterialhandelns kvartalsvisa försäljningsutveckling uppdelat på cirka 25 huvudgrupper.
  • Konjunkturella indikatorer för byggmaterialhandeln.
Se fullständig specifikationslista för huvud- och undergrupper.

Fyll i uppgifterna nedan för att starta din prenumeration

Spridningsrätt: Rapporten och statistiken får endast spridas inom köparens bolag (samma juridiska person). Om en köpare önskar sprida delar av materialet utanför det egna bolaget gäller särskilda villkor och ett pristillägg. Kontakta HUI Research om ni vill sprida resultatet utanför köparens bolag (samma juridiska person).