Business

Månadspris: 2 050 kr (exklusive moms)

Business-paketet riktar sig till dig som behöver löpande kunskap om hur byggmaterialhandelns försäljning utvecklas i riket som helhet men även uppdelat på regioner. Statistiken baseras på tio stora branschaktörer med en samlad försäljning om cirka 44 miljarder kronor årligen. Rapporten levereras löpande varje månad till din e-postadress. Som prenumerant erhåller du 12 månadsrapporter omfattande:

  • Byggmaterialhandelns månatliga försäljningsutveckling i riket totalt samt avseende jämförbara butiksenheter.
  • Byggmaterialhandelns månatliga försäljningsutveckling uppdelad på fem regioner (Norra Sverige, mellersta Sverige, västra Sverige, södra Sverige och Stockholmsregionen).
  • Konjunkturella indikatorer för byggmaterialhandeln.

Fyll i uppgifterna nedan för att starta din prenumeration

Spridningsrätt: Rapporten och statistiken får endast spridas inom köparens bolag (samma juridiska person). Om en köpare önskar sprida delar av materialet utanför det egna bolaget gäller särskilda villkor och ett pristillägg. Kontakta HUI Research om ni vill sprida resultatet utanför köparens bolag (samma juridiska person).